Pakiet za 330

  • 1 wizyta
  • Wywiad żywieniowy i zdrowotny
  • Analiza dziennika żywieniowego
  • Analiza wyników badań diagnostycznych
  • Analiza składu ciała i pomiary antropometryczne
  • 14-dniowy Spersonalizowany Plan Żywieniowy
  • 3 wizyty kontrolne – monitorowanie postępów pacjenta
  • KAŻDA KOLEJNA WIZYTA KONTROLNA – 50 zł